Hlavním záměrem projektu „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“ je prostřednictvím stanovených aktivit přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových zařízení v České republice.

Změna (transformace) pobytového zařízení, bude vycházet z transformačního plánu Dětského domova Polička. Ten bude řešit využití a přesměrování personálních, materiálních kapacit a finančních zdrojů, s cílem vytvořit systém podpory rodin a síť terénních a ambulantních služeb pro potřeby ohrožených dětí a rodin

Pardubický kraj vedly k zapojení do projektu především legislativní změny vedoucí k úbytku dětí v zařízeních, šance na uplatnění stávajících zaměstnanců a zajištění širší podpory ohroženým dětem. 

Hlavní aktivity projektu:

 

Zpracování analýz

Vzdělávací kurzy

Komunikační strategie

Podpora tvorby transformačních plánů

 

Na základě veřejných zakázek jsou výše uvedené aktivity zajišťovány v součinnosti s externími dodavateli.

Projekt „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“ je spolufinancovaný z fondů EHP a Norska 2009 - 2014 v rámci programu CZ-04 Ohrožené děti a mládež.

Do projektu je zahrnuto všech osm pobytových zařízení pro ohrožené děti a mládež zřizovaných Pardubickým krajem (Dětský domov Holice, Dětský domov Pardubice, Dětský domov Dolní Čermná, Dětský domov Polička, Dětský domov Moravská Třebová, Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy).

Cílem projektu je vytvoření osmi transformačních plánů pobytových zařízení zřizovaných Pardubickým krajem.

 Zahájení projektu: 1. 2. 2015

 Ukončení projektu: 30. 4. 2016

 Stránky projektu: http://www.krajprorodinu.cz/

 

 

 

 


Zřizovatelem školy je Pardubický kraj Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství