O nás

Historie

Dětský domov byl založen v roce 1936 spolkem Okresní péče o mládež. Po celou dobu poskytuje péči dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve svých rodinách. V letech 1978 – 1980 byly provedeny stavební opravy budovy, nebyla však provedena žádná změna dispozičního řešení.

Stavba původní budovy dětského domova

Současnost

V současné době má dětský domov tři pracoviště. Původní budovu Dětského domova v Poličce a dvě odloučená pracoviště, byt v Pomezí a byt v Poličce. Na každém pracovišti žije jedna rodinná skupina dětí. Péči o ně zajišťují pedagogičtí pracovníci – vychovatelé a asistenti pedagoga. Děti je oslovují teto a strejdo.

Bytový dům v Poličce, kde žije druhá rodinná skupina dětí

Poslání dětského domova

Posláním dětského domova je poskytovat komplexní péči dětem, které nemohou z různých důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, zpravidla ve věku od 3 do 18 let, kterým soud nařídil ústavní výchovu (případně na základě předběžného opatření). Prioritou DD je, aby spolupráce mezi zařízením a osobami odpovědnými za výchovu byla co nejlepší, aby se vzájemné vazby s dětmi upevňovaly a pokud možno zlepšovaly.

Činnost dětského domova se řídí Zákonem 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních.

Naše cíle

Díky podpoře našeho zřizovatele Pardubického kraje, Města Poličky a velkému pracovnímu úsilí celého týmu zaměstnanců se nám daří postupně realizovat náš transformační plán.

Našim cílem je, aby všechny děti umístěné z rozhodnutí soudu do Dětského domova Polička měly možnost vyrůstat v běžných bytech či domě v Poličce a okolí. Dle našich zkušeností z několikaletého provozování dvou bytů je život dětí v nich přirozenější. Menší rodinná skupina umožňuje větší individuální péči a přístup k dítěti.  Děti se přirozeně stávají součástí svého okolí  a daří se nám je lépe připravit na budoucí život.