O nás

Historie

Dětský domov byl založen v roce 1936 spolkem Okresní péče o mládež. Po celou dobu poskytuje péči dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve svých rodinách. V letech 1978 – 1980 byly provedeny stavební opravy budovy, nebyla však provedena žádná změna dispozičního řešení.

Stavba původní budovy dětského domova

Současnost

V současné době má Dětský domov Polička tři pracoviště.

V průběhu roku 2021 jsme opustili původní areál dětského domova na adrese A. Lidmilové 505, Polička. Jedna rodinná skupina dětí a management DD se nastěhoval do nově vybudovaného domu v Poličce v lokalitě Bezručova. Jedná se o moderní dům se zahradou,  v jehož přízemí se nachází byt pro děti. V prvním patře sídlí management DD. Obě části domu mají samostatný vchod.

Další dvě odloučená pracoviště jsou byty v Pomezí a v Poličce. V každém z nich žije již několik let jedna rodinná skupina dětí.

Péči o děti na všech pracovištích zajišťují pedagogičtí pracovníci – vychovatelé  a asistenti pedagoga. Děti je oslovují teto a strejdo.

Nové sídlo DD – byt pro třetí rodinnou skupinu dětí a zázemí pro management DD.

Bytový dům v Poličce, kde v bytě 3+KK  žije druhá rodinná skupina dětí.

Byt v Pomezí, kde v bytě 3+KK  žije první rodinná skupina dětí.

Poslání dětského domova

Posláním dětského domova je poskytovat komplexní péči dětem, které nemohou z různých důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, zpravidla ve věku od 3 do 18 let, kterým soud nařídil ústavní výchovu (případně na základě předběžného opatření). Prioritou DD je, aby spolupráce mezi zařízením a osobami odpovědnými za výchovu byla co nejlepší, aby se vzájemné vazby s dětmi upevňovaly a pokud možno zlepšovaly.

Činnost dětského domova se řídí Zákonem 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních.

Naše cíle

Díky podpoře našeho zřizovatele Pardubického kraje, Města Poličky a velkému pracovnímu úsilí celého týmu zaměstnanců se nám daří postupně realizovat náš transformační plán.

Našim cílem je, aby všechny děti umístěné z rozhodnutí soudu do Dětského domova Polička měly možnost vyrůstat v běžných bytech či domě v Poličce a okolí. Dle našich zkušeností z několikaletého provozování dvou bytů je život dětí v nich přirozenější. Menší rodinná skupina umožňuje větší individuální péči a přístup k dítěti.  Děti se přirozeně stávají součástí svého okolí  a daří se nám je lépe připravit na budoucí život.