O nás

Vítáme vás na stránkách Dětského domova Polička!

Jsme domovem rodinného typu. Poskytujeme všestrannou péči dětem, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině. Děti, zpravidla od 3 do 18 let věku, k nám přicházejí  na základě rozhodnutí soudu. V případě přípravy na budoucí povolání mohou zletilí setrvat na základě dohody s dětským domovem až do ukončení této přípravy, nejdéle však do 26 let. Sourozenci jsou umístěni ve stejné rodinné skupině.

Kapacita Dětského domova Polička je 24 lůžek.

V současné době máme tři pracoviště. Budovu dětského domova v Poličce a odloučená pracoviště – byt v Pomezí a byt v Poličce. Na každém pracovišti žije jedna rodinná skupina dětí. Péči o ně zajišťují pedagogičtí pracovníci – vychovatelé a asistenti pedagoga. Děti je oslovují teto a strejdo.

Za řádný chod zařízení je zodpovědná ředitelka dětského domova.

Pedagogický úsek řídí vedoucí vychovatelka.

Psychologickou péči zajišťuje psycholog dětského domova.

Provozními zaměstnanci jsou účetní, uklízečka a domovník.

Sociální oblast je zajištěna sociální pracovnicí.

 

Našim cílem je připravit děti co nejlépe na jejich budoucí samostatný život ve společnosti, návrat do biologické rodiny, nebo život v náhradní rodině. Každá rodinná skupina má samostatné hospodaření a děti pod vedením vychovatelů nakupují, vaří, perou a uklízí své domácnosti, učí se plánovat svůj volný čas.  Usilujeme o spolupráci s jejich biologickými rodinami.

Děti navštěvují mateřské školy, základní školy v Poličce a Pomezí a Speciální základní školu v Poličce. Ve volném čase navštěvují zájmové kroužky organizované SVČ Mozaika, školami, které navštěvují a sportovními organizacemi.