Hostitelská péče (HP) HP je jednou z forem péče o děti z dětských domovů, kdy děti jezdí na návštěvy, víkendové či prázdninové pobyty do rodin hostitelů, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte. Tento způsob péče je dle našeho názoru široké veřejnosti málo známý, a to především z důvodu malé informovanosti.


Jak se stát hostitelem?
Doporučujeme, aby potencionální hostitel kontaktoval neziskovou organizaci „Děti patří domů“, se kterou DD spolupracuje a která se tématikou hostitelské péče dlouhodobě zabývá. Tato organizace seznámí budoucí hostitele s HP a celou HP ho provede. Další možností je oslovit přímo DD, nebo navštívit OSPOD místně příslušný TB budoucího hostitele.
Žadatel vyplní žádost či formulář k hostitelské péči, doloží trestní bezúhonnost, následuje posouzení rodinného a sociálního prostředí, v němž bude dítě pobývat a psychologické vyšetření (doba schválení většinou 2- 3 měsíce). Následuje schválení hostitele.
Poté budoucí hostitel:
1. Kontaktuje DD, domluví si schůzku, vytipuje se dítě, naplánuje se setkání
2. Dojde k přípravě vychovatelů (informace o hostiteli), přípravě dítěte, nastavení způsobu komunikace DD, hostitele a jednoho z kmenových vychovatelů dítěte
3. Hostitel dítě navštěvuje v DD, postupně jej bere ven do okolí, poté na odpolední výlety, celodenní pobyt s návštěvou v domácnosti hostitele, teprve potom je možný pobyt přes noc, víkend…
4. Podmínkou pobytu přes noc je trestní bezúhonnost fyzické osoby (hostitele), posouzení rodinného a sociálního prostředí, v němž bude dítě pobývat.
Význam HP je poskytnutí modelu funkčních vztahů, příkladu běžné rodiny, navázání citového pouta, prožití úspěchu, nalezení motivace k vlastnímu pozitivnímu chování, rozšíření psychosociálního zázemí.
Hostitelská péče je vhodná pouze pro některé děti. Týká se především dětí školního věku, které jsou již schopny pochopit, že půjde pouze o dočasné pobyty. Hostitelská péče je nevhodná pro malé děti, které se snadno a rychle citově naváží na hostitelskou rodinu a nedokážou rozumově zpracovat nutnost návratu zpět do dětského domova. Toto všechno si musí rovněž uvědomit rodiny, které chtějí nabízet tuto formu pomoci dětem z dětského domova.

Podrobnější informace k této problematice naleznete na: http://www.detipatridomu.cz/hostitelska-pece/.

< Zpět


Zřizovatelem školy je Pardubický kraj Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství