Všechny činnosti Dětského domova v Poličce vycházejí z potřeb dětí, které zde žijí. Tyto potřeby v ideálním případě (v běžném životě) naplňuje rodina dítěte. Náš domov nepatří mezi ty velké, a tak by se dalo říci, že jsme taková jedna velká rodina. Představte si, co všechno dítě potřebuje k tomu, aby bylo šťastné, zdravé, spokojené, dobře se vyvíjelo a rostlo a aby bylo schopné v dospělosti žít normálním životem - umět převzít odpovědnost za svůj život, pracovat i odpočívat, mít zdravé vztahy, rodinu... Všechny naše činnosti a snaha k tomuto cíli směřují a zároveň z něho vycházejí.

Pečujeme

Žádné dítě by nebylo šťastné, kdyby žilo v nejistotě, nepůjde-li dnes spát hladové a bude-li mít vůbec místo (svůj pokoj, svoji postel), kam by si mohlo lehnout a do sytosti se vyspat. Také to, že nepůjde spát špinavé a ráno si na sebe oblékne pěkné čisté oblečení a na cestu do školy s sebou dostane svačinu, aby nemělo hlad, mnozí z nás vnímají jako samozřejmost. Ovšem prostředí, z kterého k nám děti přicházejí, často nezajišťuje ani toto základní zabezpečení pro dítě. Pro nás je to samozřejmě základ, na kterém stavíme. Všechny tyto potřeby - ubytování, oblečení a jídlo u nás mají děti zajištěny.

Vychováváme

Děti už odmalička napodobují chování ostatních dětí i nás dospělých. Vzpomeňte si na tří, čtyřleté dítě, které chce s maminkou vařit nebo s tatínkem zatloukat hřebíky - chtějí dělat věci tak, jako je děláme my, chtějí být takoví, jací jsme my. Proto je důležité, abychom pro děti byli správným vzorem, který by mohly následovat. V budoucnu totiž nebudou dělat to, co jsme jim jenom říkali, ale to, co viděly dělat nás.

Děti chválíme, povzbuzujeme a vedeme ke správnému smýšlení i jednání. Při výchově je nezbytné stanovit jasná pravidla a hranice, je třeba napomenout a někdy i potrestat.

Vzděláváme

Bez dobrého vzdělání dnes člověk jen těžko najde zaměstnání. A bez zaměstnání chybí prostředky na bydlení, jídlo, oblečení...

Děti navštěvují speciální, základní i střední školy nejen v našem městě. Naší snahou je, aby děti v těchto školách dosahovaly co nejlepších výsledků. Proto se stejně jako v rodině i my s dětmi učíme, vypracováváme domácí úkoly a pomáháme jim plnit všechny jejich školní povinnosti. Nebudeme si nic nalhávat, učení není u většiny z nich nejoblíbenější aktivitou, a tak je to někdy boj. Ale jak se říká: "Těžko na cvičišti, lehko na bojišti."

Připravujeme na život

Život není vždy procházka růžovou zahradou a přináší mnoho těžkostí, nečekaných událostí i všedních každodenních povinností, které je třeba řešit a překonat. Někdy si ani neuvědomujeme, že například dovednost udržovat pořádek ve svých osobních věcech, praní, nakupování, vaření nejsou samozřejmou dovedností, ale každý člověk se jim musí naučit, zažít si je. Proto děti zapojujeme do chodu naší "domácnosti" - musí uklízet, pomáhat s vařením, praním prádla, pracují na zahradě, učí se opravovat drobné věci v domácnosti atd.

Ani si neuvědomujeme, kolik různých vztahů nás spojuje s místem, v němž žijeme. U větších institucí hrozí nebezpečí, že vznikne takový svět sám pro sebe, izolovaný od okolí. Tomu se snažíme vyhýbat. Děti chodí do normálních škol, navštěvují volnočasové kroužky a různé akce - sportovní, kulturní...které se v Poličce a okolí konají.

Spolupracujeme s rodinou

I když můžeme při naší práci dosáhnout dobrých výsledků a zajistit naplnění mnoha potřeb dětí, rodinu nikdy nahradit nemůžeme. Proto spolupracujeme s rodinami dětí (je-li to možné) na tom, aby se mohly vrátit zpět a být se svými rodiči, popřípadě odejít k pěstounům nebo adoptivním rodičům.

 

 

Zájmová činnost

Kromě zájmových činnosti přímo v DD (výtvarné, hudebně pohybové, sportovní, pracovní), se naše děti zapojují dle svého zájmu a nadání do zájmových aktivit organizovaných jinými organizacemi ve městě.

  • fotbal
  • volejbal,
  • zumba
  • aerobic
  • florbal
  • vaření
  • zpěv
  • výuka cizích jazyků...

Hudebně pohybové činnosti

Patří k nejoblíbenějším aktivitám našich dětí. Nacvičujeme pásma, se kterými děti vystupují na akcích města Poličky (Den matek, Den seniorů, předvánoční setkání),ve Svitavách v Domě na rozcestí, na akcích Kardio klubu Svitavy, na setkáních se členy Kruhu přátel DD, se členy ČČK V Borové...

Literárně-dramatická činnost

Spolupracujeme s městskou knihovnou, děti se účastní Nocí s Andersenem, půjčují si knihy, každý rok navštěvujeme přestavení v rámci festivalu Smetanova Litomyšl, dlouhodobě spolupracujeme se skupinou Solutus (historický šerm,orientální tanec, ohnivá show, divadelní představení).

Pracovní a výtvarné činnosti

Děti se učí pracovat různými výtvarnými technikami, vyrábí z různých materiálů, mají možnost tvořit v keramické dílně.
Děti vytvářejí dárečky, přáníčka a jiné pozornosti pro sponzory a naše přátele, pro členy Kruhu přátel DD, pro poličské seniory. Svými výrobky si zdobí i prostory v DD, každoročně vystavujeme i na výstavě vánočních inspirací.

Sportovní a pohybové aktivity

Celoročně využíváme zahradu a hřiště DD, děti zde mají trampolínu, dětský koutek s houpačkami, prolézačkami, skluzavkou. Je zde dost prostoru na hraní míčových her (kopaná, volejbal, florbal).

Děti mají k dispozici jízní kola, koloběžky, skateboardy, kolečkové brusle, boxovací pytel, stůl na stolní tenis a další pomůcky ke svým aktivitám. Využíváme i sportovišť ve městě (zimní stadion, plavecký bazén, dopravní hřiště).

V případě nepříznivého počasí mají děti v DD možnost sportovat s X-boxem s pohybovým senzorem, využívají rotoped, balanční míče, hrají stolní fotbal.

A mnoho dalších...

Po celý rok připravujeme pro děti mnoho různých aktivit a překvapení. Jezdíme na ozdravné pobyty kde se děti věnují různým aktivitám (bobová dráha, tříkolky, lanové centrum, obří houpačka, pěší túry, koupaliště...), na výlety (návštěva ZOO Praha, Jihlava, zábavní park Bongo Brno, Tongo Hradec Králové), navštěvujeme kulturní akce, kina, divadla, poznáváme různá místa v naší vlasti, jezdíme do záchranné stanice ve Vendolí, spolupracujeme s farmami v Borové, Modřeci a Kamenci (domácí hospodářská zvířata, koně, pštrosi).

Hostitelská péče

Hostitelská péče (HP) HP je jednou z forem péče o děti z dětských domovů, kdy děti jezdí na návštěvy, víkendové či prázdninové pobyty do rodin hostitelů, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte. Tento způsob péče je dle našeho názoru široké veřejnosti málo známý, a to především z důvodu malé informovanosti.

celý článek >


Zřizovatelem školy je Pardubický kraj Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství