Aktuality
Zúčastnili jsme se akce Don Bosco v Pardubicích...

celý článek >

Aktuality - Čarodějnice

Čarodějnice

Na čarodějnice u nás bylo veselo. Buřtíky jsme opekli dozlatova, dětmi vyrobené čarodějnice také neměly chybu. Jednu si přivezly děti z Pomezí, druhou připravily děti v Poličky. Plamenům neunikla ani jedna...

celý článek >

80 let Dětského domova v Poličce

Aktuality - 80 let Dětského domova v Poličce

Srdečně vás zveme na oslavy 80 let Dětského domova v Poličce, které proběhnou 9. a 30. září 2016. Viz pozvánku.

Výlet do Brna

Aktuality - Výlet do Brna

Ve středu 24.8. jsme jeli na výlet do Brna. Po příjezdu jsme šli na Laser Game. Hra byla náročná ale zábavná. Super ADRENALIN!!! Při jízdě šalinou jsme se cítili jako páni :-D Následoval oběd u Mekáče. Po chutném obědě jsme měli rozchod. Prohlídli jsme si náměstí a Brněnský orloj. Výlet jsme ukončili zajímavým filmem Sebevražedný oddíl.Výlet se nám vydařil a počasí nám přálo.

 

Nikola, Erika

Změna jako příležitost

24. 6. 2015 Dětský domov Polička spolu se svým zřizovatelem, Pardubickým krajem, uspořádal ve středu 24. června dopoledne Kulatý stůl na téma transformace péče o ohrožené děti a mládež. Spolu se zástupci města, partnerských organizací a institucí především z oblasti školství, zdravotnictví a sociální, diskutovali jak o současné podobě péče o děti v dětském domově, tak zejména o možných změnách, které nyní pracovníci domova zvažují a zpracovávají do podoby transformačního plánu.

 

„Dětský domov Polička je zapojený do projektu „Transformace péče o ohrožené děti a mládež v Pardubickém kraji“. Stejně jako v dalších 7 zařízeních zřízených Pardubickým krajem, hledáme cesty, jak nejlépe využít blížící se změny ve prospěch dětí. Už nyní děti v našem domově žijí ve 3 tzv. rodinných skupinách, kde ně pečují vždy 2 vychovatelé a jeden asistent pedagoga. Počet dětí v domově se postupně snižuje, současně roste potřeba poskytovat služby pro pěstouny, nebo naopak pro rodiny tak, aby k nám nové děti z rozhodnutí soudu vůbec nemusely přijít,“ popsala současnou situaci ředitelka Dětského domova Polička paní Miroslava Přiklopilová.

Cílem kraje i tohoto projektu je navrhnout takové změny a systém péče o ohrožené děti, aby v dospělosti lépe obstály v běžném životě. „Prioritou je, aby děti mohly vyrůstat ve své biologické rodině. K tomu je však třeba vytvořit síť služeb, které ohroženým rodinám pomohou. Odbornou pomoc potřebují i pěstounské rodiny. A právě dětské domovy či dětská centra s ohledem na snižující se naplněnost a zároveň kvalifikovaný personál mohou být poskytovateli potřebných služeb,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor.

„Očekáváme, že připravované změny posílí a rozšíří stávající služby pro rodiny, ať už terénní, nebo ambulantní a děti tak budou stále méně opouštět své rodiče a přirozené prostředí“, upřesnil Jaroslav Martinů, starosta Poličky.

 

Projekt probíhá od února letošního roku a osm transformačních plánů by mělo být kompletně připraveno nejpozději v dubnu 2016. Současně vznikají rozsáhlé analýzy, pracovníci zapojených zařízení se účastní vzdělávání o deinstitucionalizaci i k tématům přímé práce s dětmi, probíhají konzultace k tvorbě transformačních plánů a v neposlední řadě důkladné vyhodnocování potřeb samotných dětí.

 

icon_jpg http://ddpolicka.cz/images/userdata/info/1436700881_1437471923.jpg (0.02MB)

Naše letní rekreace

Aktuality - Naše letní rekreace

V týdnu od 22.7. – 28.7. 2015 jsme byli na ozdravném pobytu v Harrachově hotel Šedý vlk. Jelo celkem 8 dětí a 2 tety. Pobyt jsme si všichni moc užili. Děti chodily na koupaliště , jezdily na tříkolkách, čtyřkolkách a vyzkoušely bobovou dráhu . Také chodily na procházky a poznávaly tamní přírodu. 

Změny v roce 2015

Rok 2015 je významný mezník pro Dětský domov Polička

Celý tento rok je pro dětský domov rokem změn.
Začali jsme se více otevírat veřejnosti, navázali spolupráci s organizacemi ve městě (Charita, Městská knihovna, Pontopolis z.s), ale i dalšími organizacemi nejen v Pardubickém kraji (např. Děti patří domů - hostitelská péče). Stali jsme se členy Federace dětských domovů. Zkvalitnila se naše spolupráce s jednotlivými Orgány sociálně-právní ochrany dětí, s biologickými rodinami dětí a dalšími dětskými domovy.

Zapojili jsme se do projektu Transformace péče o ohrožené děti a mládež. Cílem projektu je vytvořit plán, kde bude jasně definováno využití a přesměrování personálních, materiálních kapacit a finančních zdrojů, vytvořena kvalitní síť služeb pro potřeby ohrožených dětí a rodin. Čeká nás ještě mnoho práce, ale věřím, že to se současným týmem kolegů dokážeme. Bližší informace o projektu najdete na našich webových stránkách http://www.ddpolicka.cz/ nebo na stránkách http://www.krajprorodinu.cz/.

Současně došlo k velkým personálním změnám ve vedení dětského domova, v pedagogickém i provozním úseku. Také budova domova získala během léta nová plastová okna a dveře.
V současné době jsme zahájili přípravy oslav 80. výročí založení dětského domova. Velice si ceníme spolupráce s vedením města Polička, které přislíbilo záštitu nad touto akcí. Oslavy proběhnou v září 2016. O tom, jak budou probíhat, Vás budeme včas informovat prostřednictvím Jitřenky a našich webových stránek.

Všem občanům Poličky, našim sponzorům a dalším příznivcům přejeme krásné Vánoce, a těšíme se na další spolupráci v novém roce.

Bc. Miroslava Přiklopilová, ředitelka

 


 předchozí     1  2 ......   další

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství